Konsultacje społeczne

Wnioski z konsultacji społecznych w Świnoujściu

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

  • Na mapie powinny znaleźć się miejsca żebractwa i bytowania osób bezdomnych w okresie letnim celem możliwości wykorzystania tych danych w procesie przyszłej dyslokacji służb patrolowych Policji, Straży Miejskiej , udostępnienia pracownikom MOPR oraz organizacjom pozarządowym.

  • Na mapie powinny znaleźć się miejsca dokownywania kradzieży mienia (zwłaszcza rowerów) z klatek schodowych oraz miejsc włamań do piwnic , które nasilają się w sezonie letnim.

  • Mapa zagrożeń powinna zawierać informacje dotyczące miejsc, w których dochodziło do kłusownictwa na obszarach wodnych i terenach przywodnych.

  • W celu przeciwdziałania procederom oszustw, nanieść należy na mapie zagrożeń miejsca zamieszkania o dużym skupisku społeczności w podeszłym wieku

  • Mapa zagrożeń powinna uwzględniać dane dotyczące miejsc, w których dochodzi do uszkodzeń/dewastacji mienia (w rozbiciu na mienie publiczne, prywatne, mienie firm i przedsiębiorstw)

  • Mapa zagrożeń powinna zawierać informacje dotyczące miejsc częstych interwencji, miejsc zagrożonych aktami wandalizmu oraz miejsc prowadzenia działalności o charakterze rozrywkowym, w których dochodzi do awantur, bójek, pobić .

  • Na mapie powinny znależć się informacje dotyczące działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych , w których dochodzi do włamań, kradzieży i niszczenia mienia

  • Mapa powinna zawierać informacje dotyczące miejsc, w których dochodzi do kradziezy mienia na obszarach wodnych i terenach przywodnych na szkodę rybaków ze Świnoujścia

  • Mapa zagrożeń powinna zawierać informacje dotyczące miejsc w prawobrzeżnej części miasta Świnoujścia, w których dochodziło do oszustw przy wymianie pieniedzy w okolicach kontorów wymiany walut oraz Terminala Promowego. 

 

Powrót na górę strony