Znakowanie przedmiotów

Znakowanie przedmiotów

Najbliższe znakowanie rowerów na terenie miasta Świnoujście:

 

29 sierpnia 2023 roku od godziny 10:00 do godziny 14:00 przy ulicy Krzywoustego 2A.

 

Komenda Miejska Policji w Świnoujściu prowadzi akcję pozwalającą trwale oznakować przedmioty wartościowe wraz z wprowadzeniem ich do bazy danych.

Znakowanie odbywa się metodą mechaniczną i polega na naniesieniu indywidualnego numeru na przedmiot za pomocą urządzenia engrawer. Właściciele przedmiotów zainteresowani ich oznakowaniem zobowiązani są do przedstawienia:

- dokumentu tożsamości
- dowodu zakupu, paragonu, umowy kupna-sprzedaży, faktury

W przypadku znakowania przedmiotów posiadających numer fabryczny właściciel zobowiązany jest do przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów, które zawierają fabryczny numer przedmiotu, na przykład dowód zakupu, w którym znajduje się numer fabryczny ramy roweru.

Po oznakowaniu przedmiotu naniesiony numer indywidualny jest wprowadzany do systemu.

Osoba, która zdecydowała się na oznakowanie przedmiotu, zobowiązuje się jednocześnie do powiadomienia jednostki Policji, w której przedmiot został oznakowany, o zbyciu, zniszczeniu oznakowanego przedmiotu bądź zmianie danych w karcie rejestracyjnej przedmiotu.

 

Powrót na górę strony