Kontrola autobusów

Kontrola autobusów

KONTROLE AUTOBUSÓW

 

 

ZGŁOSZENIE KONTROLI AUTOBUSU:

Organizator wyjazdu, rodzic czy pasażer może zgłosić autobus do kontroli co najmniej dzień wcześniej Kierownikowi Ogniwa Ruchu Drogowego występując na piśmie o kontrolę autobusu. Pismo można złożyć na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu przy ulicy Bolesława Krzywoustego 2A lub przesłać na adres mailowy: rzecznik.swinoujscie@sc.policja.gov.pl

 

MIEJSCE KONTROLI AUTOBUSU:

Kontrole autobusów odbywają się przy ulicy Wybrzeże Władysława IV - pętla autobusowa naprzeciw budynku Kapitanatu Portu lub przy ulicy Barlickiego - parking autobusowy na czas remontu ulicy Dworcowej.

 

POINFORMUJ PRZEWOŹNIKA O KONTROLI AUTOBUSU:

Organizator wyjazdu powinien poinformować oraz zobowiązać wynajętego przewoźnika, aby autobus wraz z kierowcą i ewentualnym zmiennikiem kierowcy został podstawiony w wyznaczone miejsce przynajmniej pół godziny przed umówioną godziną odjazdu autobusu. 

 

JAKIE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ PRZY ZGŁOSZENIU KONTROLI: 

Zgłaszając kontrolę autobusu, należy podać termin oraz godzinę odjazdu autobusu a także telefon kontaktowy do kierownika wycieczki. 

Powrót na górę strony