Kierownictwo KMP w Świnoujściu - Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

Kierownictwo KMP w Świnoujściu

Kierownictwo KMP w Świnoujściu

 

                       Komendant Miejski Policji w Świnoujściu

                                       insp. Grzegorz Śrek

                                      telefon - 47-78-31-505 

 

 

 
 
       I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu

                                  podinsp. Mirosław Bryś

                                    telefon - 47-78-31-505