Kierownictwo KMP w Świnoujściu - Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

Kierownictwo KMP w Świnoujściu

Kierownictwo KMP w Świnoujściu

 

                                Komendant Miejski Policji w Świnoujściu

                                             insp. Dorota Zawłocka

                                                telefon - 91-32-67-505 

 
_______________________________________________________________________________________
                      

                    I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu

                                          mł. insp. Andrzej Mordak

                                             telefon - 91-32-67-505