Kontrola autobusów - Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

Kontrola autobusów

Kontrola autobusów

KONTROLE AUTOBUSÓW

 

 

ZGŁOSZENIE KONTROLI AUTOBUSU:

Organizator wyjazdu, rodzic czy pasażer może zgłosić autobus do kontroli co najmniej dzień wcześniej Kierownikowi Ogniwa Ruchu Drogowego pod numerem 47-78-31-570 lub Oficerowi Dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu pod numerem 47-78-31-512.

 

MIEJSCE KONTROLI AUTOBUSU:

Kontrole autobusów odbywają się przy ulicy Wybrzeże Władysława IV - pętla autobusowa naprzeciw budynku Kapitanatu Portu. W sytuacjach szczególnych może zostać wyznaczone inne miejsce kontroli autobusu. 

 

POINFORMUJ PRZEWOŹNIKA O KONTROLI AUTOBUSU:

Organizator wyjazdu powinien poinformować oraz zobowiązać wynajętego przewoźnika, aby autobus wraz z kierowcą i ewentualnym zmiennikiem kierowcy został podstawiony w wyznaczone miejsce przynajmniej pół godziny przed umówioną godziną odjazdu autobusu. 

 

JAKIE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ PRZY ZGŁOSZENIU KONTROLI: 

Zgłaszając kontrolę autobusu, należy podać termin oraz godzinę odjazdu autobusu a także telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej kontrolę autobusu.