Aktualności

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu

Data publikacji 02.02.2017

Wczoraj w Sali Odpraw Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy świnoujskich policjantów w roku 2016. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Ostrowski, Komendant Miejski Policji w Świnoujściu mł. insp. Dorota Zawłocka, jej zastępca podinsp. Andrzej Mordak, naczelnicy wydziałów, policjanci oraz przedstawiciele policyjnych związków zawodowych. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także sądu i prokuratury.

Odprawę roczną rozpoczęła Komendant Miejska Policji w Świnoujściu mł. insp. Dorota Zawłocka, która oceniła efektywność pracy świnoujskich policjantów w 2016 roku oraz przedstawiła priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane i bedą realizowane w 2017 roku.

 

Jednym z elementów odprawy była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie świnoujskiego kurortu za 2016 rok. Pani Komendant zaznaczyła, że mimo 9 wakatów, policjanci niejednokrotnie wyróżniali się w swojej pracy na tle inych jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego. Prezentując wyniki pracy pionu kryminalnego, podkreśliła, że świnoujska komenda w minionym roku osiągnęła nawyższy wynik w garnizonie, określający dynamikę wszczęć przestępstw narkotykowych. Omawiając wyniki pracy pionu prewencyjnego pochwaliła m.in. policjantów ruchu drogowego, którzy także osiągnęli najwyższy wskaźnik w województwie w zakresie reakcji na wykroczenia popełniane na drogach, co ma swoje przełożenie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.  

 

Mł. insp. Dorota Zawłocka podziękowała wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z Policją oraz policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2016 roku.

 

Głos zabrali również zaproszeni goście - zastępca Prezydenta Miasta Świnoujścia Paweł Sujka, Przewodnicząca Rady Miasta Joanna Agatowska, a także Wiceprezes Sądu Rejonowego Kamilla Gajewska oraz Prokurator Prokuratury Rejonowej Sylwia Purcha, przyłączając się do podziękowań dla policjantów za codzienny trud wkładany w służbę oraz deklarujac kontynuowanie wysoko ocenianej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców świnoujskiego grodu.

 

Odprawę podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, który odniósł się do zagadnień omawianych w trakcie odprawy, podziękował instytucjom i władzom samorządowym za dobrą współpracę z Policją, natomiast policjantom za osiągnięte wyniki. Wyróżnił nagrodą dwóch policjantów Wydziału Kryminalnego za szczególne zaangażowanie w służbie. Komendant w swoim wystąpieniu nakreślił również kierunki działania na obecny rok 2017, życząc wszystkim policjantom wytrwałości i dalszych sukcesów.

 

Oficer prasowy KMP w Świnoujściu

asp. sztab. Beata Olszewska