Obchody Święta Policji w Świnoujściu - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

Aktualności

Obchody Święta Policji w Świnoujściu

Święto Policji to szczególny czas docenienia codziennego poświęcenia zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych Policji. To dzień wszystkich tych, którzy wychodząc na służbę, opuszczają rodziny, aby nawet z narażeniem życia dbać o bezpieczeństwo, porządek i spokój publiczny. Tegoroczne Święto Policji to także 101. rocznica powołania Policji Państwowej.

Tegoroczne Święto Policji odbyło się w szczególnych okolicznościach. Ze względu na stan epidemii, wśród zaproszonych gości znaleźli się jedynie przedstawiciele lokalnego samorządu – Prezydent Miasta Świnoujście – Pan Janusz Żmurkiewicz, Zastępcy Prezydenta Miasta – Pani Barbara Michalska oraz Pan Paweł Sujka a także Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście – Pani Elżbieta Jabłońska. Zaproszony został także  Komendant Policji z Neubrandenburgii – Pan Andre Stegemann.

Święto Policji rozpoczął dowódca uroczystości – nadkom. Marek Gański poprzez złożenie meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Świnoujściu – Panu insp. Grzegorzowi Śrek.

Po złożeniu meldunku, wydana została komenda do wprowadzenia sztandaru wraz z pocztem sztandarowym.

Galę Święta Policji prowadziła Pani asp. Magdalena Figarska, natomiast zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym pełnił mł asp. Przemyslaw Bujnik, st. post. Mateusz Krzak oraz st. post. Kamil Zwierzchowski.

Słowa otuchy i podziękowania za codzienny trud i poświęcenie przekazał zebranym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendant Miejski Policji w Świnoujściu – Pan insp. Grzegorz Śrek, dodając przy tym, jak ważne jest wsparcie ze strony rodziny dla funkcjonariuszy, którzy wychodząc na służbę, często opuszczają swoich bliskich aby narażać życie i zdrowie w służbie społeczeństwu.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie - Pan nadinsp. Tomasz Trawiński z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji uhonorował, wyróżniającego się szczególnymi zasługami w pracy zawodowej pracownika Policji ryngrafem okolicznościowym, wyróznienie to otrzymał:

    • Pan Marek Stefanicki, który aktualnie zajmuje stanowisko technika Zespołu Administracyjno – Gospodarczego w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za wytrwałość i długoletni staż pracy, Komendant Miejski Policji w Świnoujściu wyróżnił  okolicznościowymi ryngrafami pracowników cywilnych Policji:

    • Panią Dorotę Matkowską – zajmuje stanowisko st. technika Wydziału Kryminalnego.
    • Panią Żanetę Opas – zajmuje stanowisko st. insp. Zespołu Kadr i Szkolenia.
    • Panią Izabelę Koniecko – pracownika Zespołu Administracyjno – Gospodarczego.
    • Panią Elżbietę Szczukowską – zajmuje stanowisko technika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.
    • Panią Karolinę Raaen – zajmuje stanowisko sekretarki Zespołu Prezydialnego.
    • Pana Piotra Jamrozika – pracownika Zespołu Administracyjno – Gospodarczego.

Komendant Wojewódzki Policji - Pan insp. Tomasz Trawiński, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu, Pana insp. Grzegorza Śreka, rozkazem personalnym nr 2806 z dnia 13.07.2020 r. z dniem 24 lipca 2020 r., mianował na stopień mł. insp, Mirosława Bryś. Wręczenie aktu mianowania nastąpiło na obchodach Święta Policji 15 lipca 2020r w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyróżnił  awansem przedterminowym  3 funkcjonariuszy:

    • Stopień aspiranta otrzymał:
      - mł. asp.  Daniel  Jurałojć - kierownik Posterunku Polciji Świnoujście – Warszów. W służbie od 15 lat.

    • Stopień sierżanta sztabowego otrzymali:
    - st. sierż. Paweł Lisok– asystent Referatu Patrolowo – Interwencyjnego w służbie od 8 lat.
    - st. sierż. Kamil Strzelecki – asystent Posterunku Policji  Świnoujście – Warszów w służbie od 6 lat.

    • Stopień aspiranta sztabowego Policji otrzymał:
     - st. asp.  Dariusz Konapacki – Dyżurny Zespołu Dyżurnych z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w służbie od        20 lat.

    • Stopień starszego aspiranta Policji otrzymała:
    - asp.  Magdalena Figarska w służbie od 17 lat.
 
    • Stopień aspiranta Policji otrzymali:
     - mł. asp. Jarosław Grabowski w służbie od 18 lat.
     - mł. asp.  Marcin Kamiński w służbie od 13 lat.
     - mł. asp.  Grzegorz Krajewski w służbie od 13 lat.
     - mł. asp.  Łukasz Matwiejko w służbie od 11 lat.
     - mł. asp.  Piotr Radzięta w służbie od 11 lat.
     - mł. asp.  Piotr Woźny w służbie od 14 lat.

    • Stopień sierżanta sztabowego Policji otrzymali:
     - st. sierż.  Mateusz Czesul w służbie od 7 lat.
     - st. sierż.  Joanna Pogoda w służbie od 6 lat.
     - st.  sierż. Bartosz Szczepaniak w służbie od 6 lat.
     - st. sierż. Adam Windak w służbie  od 7 lat.
     - st. sierż. Michał Wojtasiewicz w służbie od 7 lat.
     - st. sierż.  Robert  Rumistrzewicz w służbie od 6 lat.

    • Stopień starszego sierżanta Policji otrzymali:
    - sierż. Łukasz Gądek w służbie od 4 lat.
    - sierż. Karol Witkowski w służbie od 5 lat.
    - sierż. Łukasz Hojdycz w służbie od 4 lat.
    - sierż. Krzysztof  Jachira w służbie od 10 lat.
    - sierż. Piotr Polański w służbie od 4 lat.
    - sierż. Damian Sobkowiak w służbie od 6 lat.

    • Stopień sierżanta Policji otrzymali:
   - st. post. Gabriela Begedza w służbie od 2 lat.
   - st. post. Łukasz Liniewicz w służbie od 2 lat.
   - st. post.  Michał Muzyka w służbie od 3 lata.
   - st. post. Robert  Siudowski w służbie od 4 lat.
   - st. post. Kamil  Zwierzchowski w służbie od 3 lat.
   - st. post. Mateusz Krzak w służbie od 2 lat.
   - st. post. Rafał  Jurek w służbie od 3 lat.

    • Stopień starszego posterunkowego Policji otrzymali:
   - post.  Mariusz Brzeziński w służbie od 2 lat.
   - post. Magdalena Mieczaj  w służbie od 2 lat.
   - post. Dominika Orłowska  w służbie od 2 lat.
   - post. Martyna Węsierska w służbie od 2 lat.
   - post.  Daniel Koczot w służbie od 2 lat.
   - post.  Oskar Lindner  w służbie od 3 lat.

Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wysoką efektywność i zaangażowanie  Pan Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie przyznał nagrodę motywacyjną rozkazem personalnym 1484/2020 mł. asp. Krzysztofowi Szczaurkiemu i sierż. szt. Marcinowi Woźnickiemu oraz rozkazem 1498/2020 asp. szt. Tomaszowi Pasiece.

Rok 2020 był rokiem, w którym wielu doświadczonych  funkcjonariuszy przeszło na emeryturę, zadania tych policjantów zostały powierzone nowym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. W związku z tym, że okres próby przeszli pozytywnie, Pan Komendant Miejski Policji podjął decyzję o mianowaniu niżej wymienionych :

    • Rozkazem Personalnym 118/2020 z dnia 13 lipca 2020r.  mianował nadkom. Marka Gańskiego na Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z dniem 16.07.2020r.
      
    • Rozkazem Personalnym 116/2020 z dnia 13 lipca 2020r. mianował kom. Krzysztofa Łukaszewicza na Naczelnika Wydziału Kryminalnego z dniem 16.07.2020r.
    • Rozkazem Personalnym 119/2020 z dnia 13 lipca 2020r. mianował  asp. sztab. Ireneusza Markowskiego na zastępce Naczelnika  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z dniem 16.07.2020r.
      
    • Rozkazem Personalnym 117/2020 z dnia 13 lipca 2020r. mianował asp. sztab. Marcina Ciszka na zastępce Naczelnika Wydziału Kryminalnego z dniem 16.07.2020r.

    • Rozkazem Personalnym 120/2020 z dnia 13 lipca 2020r. mianował asp. sztab. Ireneusza Kruka na kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z z dniem 16.07.2020r.

Z dniem 1 sierpnia 2020r. Komendant Miejski Policji w Świnoujściu - Pan insp. Grzegorz Śrek mianował:  

    • Rozkazem Personalnym 121/2020 asp. sztab. Ryszarda Ciślaka na stanowisko zastępcy dyżurnego Zespołu Dyżurnych  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

    • Rozkazem Personalnym 123/2020 st. post. Roberta Siudowskiego na stanowisko dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

    • Rozkazem Personalnym 124/2020 st. sierż. Michała Wojtasiewicza  na stanowisko asystenta Zespołu Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału Kryminalnego

Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta – Pana Janusza Żmurkiewicza otrzymał st. sierż Paweł Lisok.

Koniec uroczystości uświetnił Pan Marek Kania, młody zdolny skrzypek, który wykonał utwory: Vittorio Monti – Czardasz, Scorpions – Wind of Change, Lindsey Stirling – Crystallize.

 

st. post. Kamil Zwierzchowski
Komenda Miejska Policji w Świnoujściu