Aktualności

Świnoujski finał programu prewencyjnego "Bezpieczna szkoła"

Data publikacji 21.06.2018

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu podsumowali tegoroczną współpracę z placówkami oświatowymi z miasta w zakresie profilaktyki i prowadzenia edukacji w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wojewódzkiego programu prewencyjnego "Bezpieczna szkoła".

W ostatnim tygodniu nauki roku szkolnego 2017/2018 roku w Szkole Podstawowej Fundacji "Logos" przy ulicy Grunwaldzkiej odbył się finał Wojewódzkiego Programu Prewencyjnego pod nazwą "Bezpieczna szkoła". Przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu uroczyście wręczyła dyrektorowi szkoły Pani Małgorzacie Gołębiowskiej Certyfikat dla placówki oświatowej, która w bieżącym roku szkolnym zrealizowała najciekawsze pomysły profilaktyczne w obszarze działań prewencyjnych, jak unikanie zagrożeń przez dzieci i młodzież szkolną. 

Celem programu jest stała diagnoza zagrożeń pojawiających się wśród dzieci i młodzieży i inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowaniem młodych ludzi do nowatorskich działań profilaktycznych, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych. 

Głównym założeniem programu był wybór placówki oświatowej, która w trakcie trwania tej edycji zrealizowała najciekawszą inicjatywę profilaktyczną i edukacyjną w obszarze bezpieczeństwa. Każda ze zgłoszonych do programu placówek oświatowych miała za zadanie opracować i zrealizować w czasie trwania roku szkolnego inicjatywę profilaktyczną podnoszącą bezpieczeństwo na jej terenie. Inicjatywa miała być poprzedzona analizą bezpieczeństwa, zdiagnozowaniem zagrożenia a w konsekwencji ewaluacją projektu. 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu do tegorocznej edycji Programu "Bezpieczna szkoła" przystąpiła jedna placówka oświatowa. Zgłoszone przez Szkołę Podstawową Fundacji "Logos" inicjatywy charakteryzowała pomysłowość, nowatorskie podejście, a także konkretne efekty podjętych działań. W roku szkolnym 2017/2018 za zgłoszenie ciekawych pomysłów na edukację w obszarze bezpieczeństwa świnoujska placówka oświatowa została uhonorowana Certyfikatem Programu "Bezpieczna szkoła". 

Tytuł "Bezpiecznej szkoły" ma charakter honorowy. Przyznawany jest placówkom województwa zachodniopomorskiego za jakość i innowacyjność podejmowanych inicjatyw profilaktycznych oraz wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów. 

Policjanci dziękują wszystkim uczestnikom za udział w programie, wspaniałe pomysły na profilaktykę i edukację w obszarze bezpieczeństwa.

Realizacja programu "Bezpieczna szkoła" była możliwa dzięki wsparciu całego przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

asp. sztab. Beata Olszewska
oficer prasowy KMP w Świnoujściu