Aktualności

Cyberzagrożenia - debata ewaluacyjna z udziałem młodzieży i pedagogów

Data publikacji 21.02.2018

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu odbyła się zainicjowana przez policjantów debata społeczna dotycząca zagrożeń czyhających w Internecie. Była to debata ewaluacyjna, kontynuująca cykl spotkań pod wspólną nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". W spotkaniu udział wzięła młodzież ze świnoujskich szkół, pedagodzy oraz przedstawiciele instytucji pomocowych.

W ramach cyklu spotkań Policji ze społeczeństwem zatytułowanych "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ", policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu zorganizowali wczoraj w Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Kościuszki debatę społeczną. Tematem spotkania były cyberzagrożenia czyhające na odbiorcę w Internecie, gdzie można stać się zarówno ofiarą, jak i sprawcą przestępstwa. W debacie udział wzięli uczniowie z klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Świnoujścia oraz pedagodzy. Wśród zaproszonych do debaty gości znaleźli się także przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Spotkanie rozpoczęła Komendant Miejska Policji w Świnoujściu insp. Dorota Zawłocka, która zapoznała obecnych z realizowanymi przez świnoujskich funkcjonariuszy programami i przedsięwzięciami profilaktycznymi, omówiła Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także przedstawiła obecnych na debacie dzielnicowych. Przedstawiła także uczestnikom debaty Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa, jako narzędzie umożliwiające przekazanie Policji informacji o zagrożeniach występujących na terenie miasta.
 
Podczas debaty omówiony występujące w sieci zagrożenia, tj. cyberprzemoc, oszustwa, hejt, pornografia, wulagryzmy. oraz mit internetowej anonimowości. Po prezentacji filmu pt: "Zaplątani w sieci" odbyła się dyskusja na temat postaw bohaterów, omówiono ich niewłaściwe postępowanie, zachowania w sieci, których skutkiem była krzywda wyrządzona innym. Uczniowie dyskutowali o przyczynach niewłaściwych zachowań w sieci, próbowali odpowiedzieć na pytanie co czuje osoba dotknięta cyberprzemocą. Na tablicy wypisywali możliwe skutki, jakie może wywołać cyberprzemoc, jak bezsilność, upokorzenie, ośmieszenie, załamanie psychiczne,  strach przed światem, myśli samobójcze, a nawet śmierć. Policjanci zwrócili wszystkim uwagę na wartość i odpowiedzialność za pisane w sieci słowo oraz wyjaśnili jak postępować w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. Mówili również o niewłaściwym korzystaniu z sieci oraz kiedy takie zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa. Funkcjonariusze wskazywali także  Nie zabrakło także informacji o zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz o konsekwencjach prawnych nieodpowiedzialnego korzystania z sieci. 
Głos zabierał także psycholog oraz terapeuta, którzy mówili o psychicznych i emocjonalnych skutkach doznania opisywanej przemocy oraz zachęcali do korzystania z pomocy specjalistycznych poradni. 
 
Podczas ożywionej dyskusji, w której brali udział uczniowie, ich opiekunowie oraz policjanci i zaproszeni eksperci, wszyscy zgodnie twierdzili, że o temacie zagrożeń w Sieci należy dużo i często rozmawiać, ponieważ jest to poważny problem i dotyczy dużej grupy społecznej. Moderator spotkania podkreślał, że osoby dotknięte jakąkolwiek formą przemocy w sieci powinny powiedzieć o tym problemie rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom, a także przypomniał o instytucjach niosących pomoc w tym zakresie. 
 
Na koniec spotkania policjanci rozdali uczestnikom anonimowe ankiety, w której mogli wyrazić swoje zdanie na temat oceny i wartości przeprowadzonej debaty. Korzystając z okazji policjanci przypomnieli także młodzieży o możliwości zatrudnienia w Policji. 
Zainteresowanie uczestników debaty poruszanym tematem, ich pytania i wątpliwości oraz zebrane opinie świadczą o potrzebie organizowania tego typu przedsięwzięć. 
 
asp. szt. Beata Olszewska
oficer prasowy KMP w Świnoujściu