Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca pracę świnoujskich policjantów w 2017 roku

Data publikacji 31.01.2018

Wczoraj w Sali Odpraw Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki pracy świnoujskich policjantów w 2017 roku. W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski, Komendant Miejski Policji w Świnoujściu insp. Dorota Zawłocka, jej zastępca podinsp. Andrzej Mordak, naczelnicy wydziałów, policjanci oraz przedstawiciele policyjnych związków zawodowych. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także prokuratury.

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu odbyła się odprawa roczna, która stanowiła podsumowanie wyników pracy uzyskanych przez funkcjonariuszy w 2017 roku. W odprawie brał udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Śliwiński oraz Prokurator Rejonowy w Świnoujściu Marzena Sumińska-Pluta. Natomiast świnoujską komendę reprezentowała Komendant Miejska Policji w Świnoujściu insp. Dorota Zawłocka oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu podinsp. Andrzej Mordak. W spotkaniu podsumowującym wyniki pracy świnoujskich policjantów uczestniczyła również kadra kierownicza jednostki oraz funkcjonariusze z poszczególnych wydziałów.

Po powitaniu zaproszonych gości Pani Komendant omówiła osiągnięte w roku ubiegłym wyniki pracy poszczególnych wydziałów oraz działania pod kątem zwalczania i zapobiegania przestępczości, wykazując, że po raz kolejny policjanci poprawili wyniki. Na terenie działania świnoujskiej jednostki odnotowany został spadek przestępczości w porównaniu do roku 2016 i 2015, a w wielu kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw wzrósł wskaźnik wykrywalności. Pani Komendant jednocześnie podziękowała policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta w 2017 roku, zaznaczając, że tak dobre wyniki zostały osiągnięte mimo 14% wakatów.  Podczas swojego wystąpienia podziękowała również władzom samorządowym za wsparcie i pomoc.

W dalszej części odprawy głos zabrali zaproszeni gości: Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Śliwiński, którzy podczas wystąpień gratulowali policjantom dobrych wyników oraz dziękowali za owocną współpracę. Obaj goście zwrócili też uwagę na trudne warunki socjalne budynku, w którym pracują policjanci, podkreślając konieczność wybudowania nowej komendy.

Pod koniec spotkania głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski, który podsumował wyniki pracy świnoujskich policjantów w roku 2017, przedstawiając jednocześnie priorytety na rok bieżący. Komendant podziękował również funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane wyniki i efekty pracy,  życząc wszystkim policjantom wytrwałości i dalszych sukcesów.
 
Oficer prasowy KMP w Świnoujściu
asp. szt. Beata Olszewska