Aktualności

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok"

Data publikacji 03.10.2017

2 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tej okazji świnoujscy policjanci spotkali się w ramach akcji "Kreci mnie bezpieczeństwo przez cały rok" z pedagogami szkół na terenie miasta, z którymi omawiali formy i rodzaje przemocy, odpowiedzialność prawną w tym zakresie oraz o możliwych sposobach pomocy dla osób doznających tego typu przestępstw.

Obchodzony 2 października Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2007 roku. Dzień ten jest okazją do rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej.

Z tej okazji, a także intensyfikując działania profilaktyczne w obszarze problematyki w obszarze przemocy, jak również promując akcję MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, świnoujscy policjanci spotkali się wczoraj z pedagogami w szkołach na terenie miasta. W spotkaniach nie zabrakło także dzielnicowego. 
Podczas rozmów policjanci uświadamiali udział Policji w systemie wsparcia i udzielania pomocy pokrzywdzonym. Poinformowali uczestników spotkań o formach i rodzajach przemocy, odpowiedzialności prawnej w tym zakresie oraz o możliwych sposobach niesienia pomocy dla osób doznających tego typu przestępstw. Stróże prawa przybliżyli wiedzę o procedurze "Niebieskich Kart" oraz uświadamiali rolę dzielnicowego w systemie wsparcia ofiar przemocy. 
Uczestnicy spotkań poruszyli problem stosujących przemoc osób nieletnich, które znęcają się w różnej formie nad rówieśnikami oraz o niewydolnych wychowawczo rodzicach. Rozmówcy podkreślali, ze żadna forma przemocy wobec dziecka nie powinna być tolerowana. Uzgodniono algorytm postępowania w przypadku wystąpienia w placówce zjawiska przemocy.

Inicjujący spotkania policjanci promowali także wśród pedagogów szkolnych akcję MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny", której głównym celem projektu kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa wśród uczniów placówek oświatowych, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Głównym narzędziem akcji jest kalendarz zaprojektowany przez MSWiA, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa. Każdy z tych dni to potencjalna okazja do rozmowy na ten temat. Stróże prawa przekazali plakaty z kalendarzem do wszystkich placówek oświatowych.

asp. sztab. Beata Olszewska
oficer prasowy KMP w Świnoujściu